Poľovnícke združenie

IČO:

00626732

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lovinobaňa, 98554

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511552 - Lovinobaňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený