Poľovnícke združenie

IČO:

35661356

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

17.08.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brezovica, 02801

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509604 - Brezovica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený