Poľovnícke združenie

IČO:

35594764

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Urbárska 10, Dulovce, 94656

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501123 - Dulovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený