Poľovnícke združenie

IČO:

31916066

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

10.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trebeľovce, Trebeľovce, 98531

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511927 - Trebeľovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený