Poľovnícke občianske združenie LIČARTOVCE

IČO:

37873091

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie LIČARTOVCE

Dátum vzniku:

04.03.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ličartovce 162, Ličartovce, 08203

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524760 - Ličartovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený