Poľovnícka spoločnosť Vrchovina Kolta

Poľovnícka spoločnosť Vrchovina Kolta

IČO:

42203333

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Vrchovina Kolta

Dátum vzniku:

12.10.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nábrežná 9, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený