Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce

IČO:

42311594

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce

Dátum vzniku:

30.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čelovce 160, Čelovce, 99141

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524271 - Čelovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený