Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Štúrovo

Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Štúrovo

IČO:

37852850

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Svätý Hubert Štúrovo

Dátum vzniku:

30.01.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Družstevný rad 4, Štúrovo, 94301

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503584 - Štúrovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený