Poľovnícka spoločnosť Skalnatý les

Poľovnícka spoločnosť Skalnatý les

IČO:

42206642

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Skalnatý les

Dátum vzniku:

04.08.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Tobolou 475/9, Nitra, 94905

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený