Poľovnícka spoločnosť Šarvíz

Poľovnícka spoločnosť Šarvíz

IČO:

42011809

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Šarvíz

Dátum vzniku:

28.02.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Voznica 145, Voznica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517356 - Voznica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený