Poľovnícka spoločnosť PSŠ

Poľovnícka spoločnosť PSŠ

IČO:

42117020

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PSŠ

Dátum vzniku:

20.12.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M. R. Štefánika č. 3, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený