Poľovnícka spoločnosť Prieslop Hanková

Poľovnícka spoločnosť Prieslop Hanková

IČO:

42419239

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Prieslop Hanková

Dátum vzniku:

04.02.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Golfová 18/1192, Veľká Lomnica, 05952

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413524000 - Veľká Lomnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený