Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA

Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA

IČO:

50250540

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA

Dátum vzniku:

08.03.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vranovská 1462/33, Stropkov, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527840 - Stropkov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený