Poľovnícka spoločnosť Ostré vrchy

Poľovnícka spoločnosť Ostré vrchy

IČO:

34076174

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Ostré vrchy

Dátum vzniku:

31.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kálnica 314, Kálnica, 91637

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506109 - Kálnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený