Poľovnícka spoločnosť O.S.N. HUNT

Poľovnícka spoločnosť O.S.N. HUNT

IČO:

42417295

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť O.S.N. HUNT

Dátum vzniku:

29.01.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pasienková 23/A, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529311 - Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený