Poľovnícka spoločnosť OSADA

Poľovnícka spoločnosť OSADA

IČO:

42352258

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť OSADA

Dátum vzniku:

05.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trojičné námestie 191, Tvrdošín, 02744

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510114 - Tvrdošín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený