Poľovnícka spoločnosť Loveckého a ochranného spolku Svätého Egídia

Poľovnícka spoločnosť Loveckého a ochranného spolku Svätého Egídia

IČO:

42119651

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Loveckého a ochranného spolku Svätého Egídia

Dátum vzniku:

02.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čajkovského 1, Nitra, 94911

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený