Poľovnícka spoločnosť LIPOVEC

Poľovnícka spoločnosť LIPOVEC

IČO:

42043042

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIPOVEC

Dátum vzniku:

15.03.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nitrianska 262/6, Čechynce, 95107

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233555886 - Čechynce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený