Poľovnícka spoločnosť Kubáňovo

Poľovnícka spoločnosť Kubáňovo

IČO:

42040256

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Kubáňovo

Dátum vzniku:

04.08.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kubáňovo 116, Kubáňovo, 93575

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502448 - Kubáňovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený