Poľovnícka spoločnosť Javorník-Chamarové

Poľovnícka spoločnosť Javorník-Chamarové

IČO:

00630446

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Javorník-Chamarové

Dátum vzniku:

18.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svederník 100, Svederník, 01332

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518000 - Svederník

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený