Poľovnícka spoločnosť Hurbanovce

Poľovnícka spoločnosť Hurbanovce

IČO:

42367174

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hurbanovce

Dátum vzniku:

09.05.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dedinka 386, Dedinka, 94150

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503134 - Dedinka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený