Poľovnícka spoločnosť Hrabina

Poľovnícka spoločnosť Hrabina

IČO:

37843001

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hrabina

Dátum vzniku:

20.12.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koperníkova 39, Hlohovec, 92001

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507032 - Hlohovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený