POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HÁJE

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HÁJE

IČO:

42324572

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HÁJE

Dátum vzniku:

16.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Družstevná 494, Štítnik, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526312 - Štítnik

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený