Poľovnícka spoločnosť HABURA

Poľovnícka spoločnosť HABURA

IČO:

37937961

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HABURA

Dátum vzniku:

12.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Habura 166, Habura, 06752

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520187 - Habura

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený