Poľovnícka spoločnosť FaRM Močenok - Síky

Poľovnícka spoločnosť FaRM Močenok - Síky

IČO:

37961268

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť FaRM Močenok - Síky

Dátum vzniku:

12.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bizetova 21, Nitra, 94911

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">