Poľovnícka spoločnosť DAMA Trnava

Poľovnícka spoločnosť DAMA Trnava

IČO:

37841165

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DAMA Trnava

Dátum vzniku:

24.07.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružová dolina 604, Suchá nad Parnou, 91901

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507571 - Suchá nad Parnou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený