Poľovnícka spoločnosť BURDA

Poľovnícka spoločnosť BURDA

IČO:

42209838

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BURDA

Dátum vzniku:

16.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Leľa 35, Leľa, 94365

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503312 - Leľa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený