Poľovnícka spoločnosť Bryndzovec

Poľovnícka spoločnosť Bryndzovec

IČO:

50374087

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bryndzovec

Dátum vzniku:

04.05.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šoltésovej 645, Nižná, 02743

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509876 - Nižná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

05 - 5-9 zamestnancov