Poľovnícka spoločnosť BRATKOVICA

Poľovnícka spoločnosť BRATKOVICA

IČO:

42194946

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BRATKOVICA

Dátum vzniku:

27.05.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratkovica 315, Detvianska Huta, 96205

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518271 - Detvianska Huta

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený