Poľovnícka spoločnosť ATHOS

Poľovnícka spoločnosť ATHOS

IČO:

42348773

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ATHOS

Dátum vzniku:

08.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 818, Bytča, 01401

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517461 - Bytča

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený