Poľovnícka spoločnosť Aquila

Poľovnícka spoločnosť Aquila

IČO:

42129788

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Aquila

Dátum vzniku:

09.08.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bernolákovska cesta 37, Ivanka pri Dunaji, 90028

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108507938 - Ivanka pri Dunaji

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený