Poľovnícka organizácia - KRÁĽOVCE

Poľovnícka organizácia - KRÁĽOVCE

IČO:

42230101

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia - KRÁĽOVCE

Dátum vzniku:

01.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Seniakovce 46, Seniakovce, 08203

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525162 - Seniakovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený