Poľovnícka organizácia KALAMÁRKA

Poľovnícka organizácia KALAMÁRKA

IČO:

42370442

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia KALAMÁRKA

Dátum vzniku:

15.10.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Detva 612, Detva, 96212

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518263 - Detva

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený