Poľovnícka organizácia BUKOVINA LADCE

Poľovnícka organizácia BUKOVINA LADCE

IČO:

42275997

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia BUKOVINA LADCE

Dátum vzniku:

14.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hloža 1368, Beluša, 01861

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228512851 - Beluša

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený