Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Levoči

IČO:

17070015

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Levoči

Dátum vzniku:

23.11.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová 6, Levoča, 05401

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543292 - Levoča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec