Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu

IČO:

31117520

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu

Dátum vzniku:

26.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Makarenkova 812/11, Partizánske, 95801

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505315 - Partizánske

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov