Miticko-neporadzký poľovnícky spolok

Miticko-neporadzký poľovnícky spolok

IČO:

35590891

Obchodné meno:

Miticko-neporadzký poľovnícky spolok

Dátum vzniku:

06.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice, 91322

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506605 - Trenčianske Mitice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený