Lesnícko-poľovnícky spolok Godova skala so sídlom v Doľanoch

Lesnícko-poľovnícky spolok Godova skala so sídlom v Doľanoch

IČO:

36076325

Obchodné meno:

Lesnícko-poľovnícky spolok Godova skala so sídlom v Doľanoch

Dátum vzniku:

03.05.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Doľany 308, Doľany, 90088

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507873 - Doľany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený