Nájdený úhyn - kafiléria alebo matka príroda?

1 príspevok / 0 nových
Nájdený úhyn - kafiléria alebo matka príroda?

Zdravím Vás priatelia, mám jednu otázku. Zima nám končí sneh ssa topí a po tejto obzvlášť krutej zime sa v našich revíroch objavujú strhnuté či zmrznuté telá uhynutej zveri. Za posledné dva týždne som takto našiel 3 ks vysokej, samozrejme mojou povinnosťou bolo to nahlásiť vedeniu združenia čo som aj samozrejme spravil. Pred nedávnom som sa na tie miesta šiel opätovne pozrieť a uhynutú zver nikto neodpratal. Podľa môjho skromného názoru by takáto zver mala smerovať do kafilérie na likvidáciu nakoľko môže byť prenášačom rôznych chorôb ktoré môžu ohroziť zdravé jedince a následne aj celý genfond zvierat ktoré sa v revíri nachádzajú. Vedenie nášho združenia má dosť divný postoj a to že príroda sa o to postará. Prosím o radu aký je postup v takom prípade keď kompetentný nekonajú. Ďakujem