Zákon o poľovníctve č. 274/2009 je v MPK

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 je od 25.4.2022 v medzirezortnom pripomienkovom konaní bez akéhokoľvek pripomienkovania a konzultácie s poľovníckou samosprávou.

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/231

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2652-zakon-o-polovnictve-c-274-2009-je-v-mpk.html