V niektorých lesoch zakážu pre africký mor ošípaných pohyb

Situácia je veľmi vážna, hlavne na hraniciach s Maďarskom, kde evidujú okolo 1500 nakazených diviakov.

Vo vybraných okresoch východného a stredného Slovenska v najbližších dňoch zakážu pohyb v prírode mimo vyznačených trás. Súhrn opatrení súvisiacich so šírením afrického moru ošípaných (AMO) avizovali zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, veterinárstva a poľovníctva po svojom dnešnom zasadnutí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský vyzval poľovníkov, aby ešte zintenzívnili lov diviačej zveri. Ako povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, situácia je veľmi vážna, hlavne na hraniciach s Maďarskom, kde evidujú okolo 1500 nakazených diviakov.

Lesy nebudú uzatvorené a tiež zatiaľ nebude platiť zákaz vstupu do nich, ale treba sa vyvarovať akémukoľvek voľnému pohybu v lese, to znamená, že je zakázané aj hubárčiť. Tieto opatrenia zahŕňajú obmedzenie v rekreačnej zóne Čermeľ - v tejto oblasti Mestských lesov Košice našli v uplynulých dňoch uhynuté štvorkilogramové diviača. Turisti tak budú môcť využívať len vyznačené chodníky. V prípade nájdenia klinicky zmeneného diviaka, to znamená že stráca plachosť a podobne, je potrebné hneď informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správul.

Do 10-15 kilometrov budú vymedzené aj infekčné zóny od okresov Košice – okolie a pokračuje to cez okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš, kde budú platiť rovnaké opatrenia, akoby tam boli pozitívne nálezy zvierat. Táto oblasť zasahuje aj do okresu Spišská Nová Ves. Počítajú sa kilometre, čiže tam bude zahrnutá aj zoologická záhrada v Kavečanoch. Ústredný riaditľ pripomenul, že človek môže vírus nevedome prenášať napríklad aj na kolesách bicykla, keďže v uhynutých diviakoch prežíva tri až šesť mesiacov. Nedávny nález infikovaného diviaka na území Košíc naznačuje, že situácia bude mať pomerne dramatický spád.

 

Nové členenie infikovanej zóny od okresu Košice-okolie až po Veľký Krtíš

Verejnosť vyzval o pomoc aj viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák. Apeloval na to, aby ľudia počas ranného brieždenia a večerného západu slnka obmedzili pohyb v lese, keďže poľovníci vtedy lovia zver. Tiež požiadal ľudí aby neprikrmovali zvieratá, ani nevyhadzovali kuchynský odpad voľne do prírody,“ uviedol. Viceprezident SPK v diskusii navrhol aby bol pozmenený Národný kontrolný program v zmysle úplného zákazu prikrmovania raticovej zveri akýmkoľkvek krmivom (okrem objemového v čase núdze), to sa netýka zveri vo zverniciach a malej zveri. Tiež aby bolo povolené vnadenie diviačej zveri za účelom jej lovu len jadrovým krmivom a na viacerých vnadiskách ako na 1 na 300 ha.

Riešenie afrického moru ošípaných majú v rukách mnohí, predovšetkým však poľovníci, ľudia ktorí svoju činnosť vykonávajú len v rozsahu amatérskom, resp. ako koníček a napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že je to skupina ľudí spájaná s láskou k prírode, láskou k zveri, k naplneniu svojich osobných záujmov, v tomto prípade musíme tieto pekné vlastnosti posunúť do úzadia a povedať si, že dnes sú to hlavne údržbári a ošetrovatelia krajiny. Pretože, ak by sme tu dnes nemali poľovníkov, ktorí veľmi obetavo na úkor svojho času vykonávajú svojho koníčka, boli by sme dnes v oveľa horších číslach.

Z viacerých diskusných príspevkov vyplynula potreba zmeny legislatívy a pomoc agrorezortu pre uvoľnenie možností výkonu práva poľovníctva, nakoľko súčasný ráz krajiny, obrovské lány kukuríc, repky, slnečnice a ďalších vysokých plodín pestovaných od kanála po cestu, od lesa po les, takýto lov poľovníkom znemožňuje. Taktiež je potrebné vypracovať manuál pre Policajný zbor ktorý by mal dohliadať na podomový predaj ovocia a zeleniny maďarskými občanmi, ktorí nám môžu týmto spôsobom zavliecť AMO do našej krajiny.

 

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/volny-pohyb-v-lesoch-vo-vybranych-okr/474298-clanok.html
         https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1980-v-kosiciach-zasadala-expertna-skupina-k-amo-za-ucasti-ministra-micovskeho.html