Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2021/2022

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo za desať mesiacov poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 72 182 kusov diviačej zveri. Spolu s úhynom tak tvorí celkový úbytok už 76 104 kusov. 

 

 

Február 2022

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2314-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2021-2022.html