Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2020/2021

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 31.7.2020 24 393 diviakov. Vlani minulom roku bolo k 31.7. ulovených 22 780 ks diviačej zveri.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.07.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.06.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.05.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1946-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2020-2021-2.html