Zhotovenie slnečného kondenzátora

Ak sa stratíš v horúcej púšti a okrem pražiaceho piesku a skál nie je okolo teba nič, čoskoro budeš potrebovať vodu. Teraz sa naučíš, ako ti môže zachrániť život niekoľko igelitových vreciek.

 

Na svete existuje množstvo takých miest (sú to najmä púšte), kde takmer vôbec nie je voda a len zriedkavo prší. Ako je možné v takých podmienkach zostať nažive? Nepanikár! Existuje spôsob, ktorým si môžeš vyrobiť malé množstvo dokonale bezpečnej pitnej vody. Vodná para v podstate nie je ničím iným než zhluk vodných častíc, nachádzajúcich sa vo vzduchu, čo môže zachrániť život. Paru získaš metódou známou ako kondenzácia. V prvom rade budeš potrebovať veľkú plastovú plochu, (môže to byť aj rozprestreté igelitové vrecko). Skontroluj, či igelitové vrecko nie je deravé. Vykop jamu hlbokú približne 30 cm a na jej dno umiestni jednu nádobu. Jama musí byť od igelitového vrecka menšia o 5 - 10 cm. Igelitové vrecko napni nad jamou a po jeho okrajoch poukladaj kamene a zeminu. Dbaj na to, aby nikde nezostala štrbina, inak ti pražiace slnko odparí vodnú vlhkosť. Potom do stredu igelitového vrecka ulož kameň tak, aby plochu vrecka prehol nad nádobu. Teraz počkaj jeden celý deň. Počas dňa vytiahne teplo vlhkosť zo zeme, ktorá sa vyzráža na spodku igelitového vrecka. Vyzrážaná voda stečie priamo do nádoby. Vybudovaním niekoľkých takýchto zariadení môžeš prežiť.