Zhotovenie plte z guľatiny

Ak je prechod cez hustú džungľu príliš vyčerpávajúci, môže existovať aj lepší spôsob: napredovanie po rieke.

 

Zhotovenie plte z guľatiny nie je jednoduchou úlohou. Najprv polož vedľa seba, v určitej vzdialenosti, dve dlhé, veľmi silné tyče. Budeš potrebovať viacero guľatín rovnakej dĺžky, na ich koncoch musíš urobiť zárezy. Guľatiny poukladaj na položené tyče na zemi tak, aby tyče zapadli do zárezov. Teraz budeš potrebovať ďalšie dve tyče podobnej dĺžky a hrúbky, ako sú prvé dve. Tie ulož na vrch guľatín, paralelne zo spodnými tyčami tak, aby aj ony zapadli do zárezov. Ak si s touto jednoduchou konštrukciou hotový, zviaž napevno konce dolných a horných tyčí., Tým sa vytvoril tvar plte a guľatiny sú prichystané dohromady. V záujme zvýšenia stability, uviaž ďalšie lano okolo stredu plte tak, aby si spevnil aj prípadné slabé miesta. Tým je plť z guľatín hotová. Už musíš len vystrúhať z jedného dlhšieho dreva veslo a plť môžeš vyskúšať v plytkom, bezpečnom úseku rieky.