Zaviazanie rany

Možno, že vieš zastaviť krvácanie, ale bez vhodného ošetrenia sa v prírode môže infikovať akákoľvek rana.

 

V prípade rán (A) je zastavenie krvácania najdôležitejšou úlohou. Ak sa ti podarilo zmierniť krvácanie, ranu musíš obviazať. Najprv však ranu vyčisti (pred tým si umy ruky). Pomocou pinzety vyber z rany kusy nečistou a ranu vyčisti vodou. Ak rana začne krvácať, úkon okamžite ukonči. Potom vezmi čistý kus látky a obväz (B). Látku polož na ranu ako vankúšik (C). Ak nemáš k dispozícii obväz, použi nejaký pás z oblečenia. Dbaj však na to, aby bol úplne čistý (dezinfikuješ ho niekoľkominútovým varením). Po obviazaní vankúšika koniec obväzu zafixuj lepiacou páskou alebo ihlou, alebo ho jednoducho zviaž. Žiaden obväz nemožno uviazať príliš pevne, lebo môže obmedziť prietok krvi do končatín, AK zistíš, že presakuje krv, rukou stlač tú časť, odkiaľ krv vychádza (D), až kým neprestane krvácať. Potom polož navrch obväzu ďalší vankúšik a aj ten upevni (E a F).