Zapálenie ohňa lupou

Ak ju práve nepoužívaš na skúmanie hmyzu, oheň môžeš zapáliť aj pomocou jedniduchej lupy.

Jednoduchá lupa môže byť za určitých okolností aj záchrancom života, preto sa ju oplatí mať pri sebe pri výletoch do prírody. Môžeš ju použiť nielen na študovanie sveta hmyzu a nepomáha výhradne pri odstraňovaní hmyzieho žihadla, ale v slnečnom prostredí ňou môžeš zapáliť aj oheň. V prvom rade si zozbieraj veci potrebné na oheň, čiže podpalok, triesky a palivo. Vyber si miesto na oheň tak, aby bolo na priamom slnku. (Ak miesto nie je vhodné, tak tlejúcu palicu alebo uhlíky zamotané do vlhkej tráby alebo listov môžeš preniesť aj na iné miesto a tam môžeš založiť oheň). Vezmi do jednej ruky lupu a jej plochu namier smerom na slnko. Na podpalku sa objaví malý svetelný kruh. Následne s lupou pohybuj vzdiaľovaním alebo približovaním tak, aby sa na podpalku objavil veľmi drobný svetelný bod. Drž lupu v tejto pozícií a po uplynutí niekoľkých sekúnd podpalok začne dymiť. Jemne naň fúkaj, aby sa tlenie zmenilo na plameň.