Zapálenie ohňa lukom

Nemáš pri sebe zápalky? Nemaj obavy! Ľudstvo zapaľovalo oheň pomocou luku celé tisícročia.

 

Ak dva predmety rýchlo trieš o seba, tak sa vytvára teplo. Luk na zapaľovanie funguje na tomto princípe. Najprv pohľadaj alebo odrež dlhé, ploché mäkké drevo. Potom v ňom vydlab na jeden koniec priehlbinu v tvare V tak, aby v hrote V bola malá priehlbina kruhového tvaru. Túto časť dreva nazývame ohnisko. Teraz budeš potrebovať asi 60 cm dlhú a 2,5 cm hrubú, silnú, rovnú palicu z tvrdého dreva. Jeden jej koniec zastrúhaj do špicu, od druhého konca odmeraj jednu tretinu dĺžky palice a na tomto mieste po obvode vytvor zárez. Ten nazývame vrták. Luk vyrob z pružného konára s dĺžkou asi 60 cm. Jeho tvar vytvoríš pomocou motúza alebo šnúrky z topánok. Nakoniec si nájdi hranaté drevo, ktoré ti padne pohodlne do dlane. Do stredu tohto dreva vyrob priehlbinu. Tú nazývame pätka. Pre prípravu ohňa mierne nadvihni ohnisko pomocou jednej palice a ulož podeň podpalok. Následne tetivu luku raz obmotaj okolo zárezu na vrtáku a hrot vrtáka vlož do priehlbiny ohniska. Potom pätku ulož navrch vrtáka, tak ho už dva kusy dreva držia bezpečne na mieste. Lukom pohybuj dopredu a dozadu a vrták sa bude točiť. Tak trenie vyrobí dostatok tepla na to, aby vznikali malé uhlíky, ktoré cez vydlabaný otvor prepadnú na podpalok a zapália oheň. V blízkosti maj triesky a palivo, ktoré môže použiť potom, keď vzbĺkne plameň.