Základy založenia ohňa

Dobrý oheň poskytne pohodu, svetlo a teplo ešte aj v tom najneútulnejšom kraji, navyše si na ňom môžeš uvariť jedlo.

 

Na oheň potrebuješ štyri veci: podpalok, triesky, palivo a vzduch. Podpalok môže byť akýkoľvek ľahký, vláknitý materiál, ktorý ľahko vzbĺkne a roznieti oheň. V situácií, keď ide o prežitie, môže to byť suchá slama, listy, mach, tráva, vtáčie hniezdo alebo jeho výplň, obväz alebo bavlna. Tieto materiály trochu rozdrv medzi dvoma kameňmi, aby sa uvoľnili ich vlákna. Podpalok musí byť pri zapaľovaní úplne suchý, preto ho drž v teple a chráň ho pred vlhkosťou. Na založenie ohňa budeš potrebovať podpalok s objemom zhruba dvoch pästí. Keď plameň vzbĺkne, prilož triesky, aby bol oheň silnejší. Potom môže prísť palivo. Najlepšie triesky sú suché prúty hrúbky ceruzky (vyberaj hnedé prúty, lebo mladé, zelené nehoria dobre). Ako trieskový materiál môže slúžiť aj šiška a kôra. Keď sa triesky náležite rozhoria, nalož na ne palivo, čiže väčší kus suchého dreva, ale v prípade núdze to môžu byť aj suché zvieracie výkaly. (Ak by si na signalizáciu potreboval veľa dymu, použi vlhké drevo). Nezabúdaj, že na horenie paliva potrebuješ aj vzduch, preto pri zapaľovaní nenalož na seba príliš veľa materiálu, lebo tým zadusíš oheň.