Výrub dreva

Potrebuješ drevo na vyhotovenie úkrytu alebo na oheň? Z nasledujúceho sa dozvieš, ako vyrezať strom a ako stať drevorubačom, ktorý prežije.

 

Vyťať sekerou alebo vyrezať pílou aj menší strom je vyčerpávajúca práca. Oplatí sa s tým zaoberať len vtedy, ak je to bezpodmienečné nutné a úkon je možné vykonať bezpečne. V prvom rade potrebujeme vhodné náradie. V praxi to znamená profesionálnu sekeru, mačetu (na menšie stromy) alebo pílu. Avšak v situácií, keď ide o prežitie, sa môže stať, že musíme improvizovať. Ak v škatuľke prežitia máš rezací drôt, môžeš ho pripevniť na kus dreva spôsobom, aký vidíš na obrázku. Takto získaš ručnú pílku vhodnú na menšie stromy. Potom urč, kade by mal strom padnúť (oblasť dopadu by mala byť čistá a vietor by mal fúkať v smere plánovaného pádu vypíleného stromu). Prvé zárezy treba urobiť na tej strane, kam chceš aby strom padol. Vrub vykonaj do polovice kmeňa v 45 – stupňovom uhle. Ak strom začne zvierať sekeru alebo pílu, zväčší rozmer zárezu. Ak si hotový do polovice stromu na jednej strane, urob nový zárez na druhej. Tento zárez sa musí končiť vyššie ako prvý takým spôsobom, aby medzi obomi zostal ,,pánt“. Pánt je veľmi dôležitý, lebo zabráni tomu, aby pri padaní strom neodskočil smerom k tebe. Keď vykonáš posledný sek, strom začne padať. Keď sa začne pohybovať, odbehni do bezpečnej vzdialenosti a nechaj vyrúbaný strom spadnúť.